کارگاه های آموزشی

عنوان کارگاه ها و دوره های آموزشی همایش ۱- نقش علوم جغرافیایی در توسعه گردشگری، حفاظت از محیط زیست و افزایش امنیت پایدار ۲- راهکارهایی در راستای آگاهی بیشتر، ارتقاء فرهنگ گردشگری و حفاظت از محیط زیست ۳- اخلاق در پژوهش، ساختار، اهمیت، ملزومات و مولفه های آن ۴- شیوه ...

Read More »

کمیته اجرایی

مسئول کمیته اجرایی: آقای دکتر محمد حسین شفیعی میم رئیس همایش آقای دکتر عبدالمجید احمدی دبیرهمایش آقای دکتر محمدجوادی مقدم مسئول کمیته اجرایی آقای دکتر مودودی مسئول کمیته علمی آقای مهندس محسن صابری مسئول کمیت فناوری اطلاعات  

Read More »

کمیته های علمی محورهای چهارگانه همایش

کمیته علمی جغرافیا کمیته علمی محیط زیست و کشاورزی دکترعبدالمجیداحمدی استادیارگروه جغرافیادانشگاه بزرگمهرقائنات دکتر محمد رضا ضائی دانشیار گروه محیط زیست دانشگاه بیرجند دکتر مهدی مودودی استادیار گروه جغرافیای دانشگاه بزرگمهر قائنات دکتر محمد حسین صیادی دانشیار گروه محیط زیست دانشگاه بیرجند دکتر احمد اسدی عضو هیئت علمی دانشگاه بزرگمهر ...

Read More »

تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات ۱۵ آذر ماه اعلام نتایج داوری مقالات ۱۵ دی ماه زمان برگزاری همایش ۲۹ و ۳۰ دی ماه

Read More »

ساختار سازمانی

رئیس کمیته راهبردی و سیاست گذاری : دکتر محمدحسین شفیعی میم دبیر همایش: دکتر عبدالمجید احمدی مسئول کمیته علمی: دکتر مهدی مودودی مسئول کمیته اجرایی: دکتر محمدجوادی مقدم مسئول کمیته فناوری اطلاعات: مهندس محسن صابری  

Read More »

محورهای همایش

تمامی حوزه های دانش جغرافیا تمامی حوزه های مرتبط با محیط زیست امنیت و نقش آن در ارتقای تعاملات و ارتباطات محیط طبیعی و انسانی حوزه گردشگری و همه مباحث مربوط به آن ارتباط متقابل محیط-امنیت جغرافیا و گردشگری  

Read More »